กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ

กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ ด้วย " Virtual Walk "

ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 27 ปี วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 11.30 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบช่อดอกไม้ เนื่องในวันครบรอบ 27 ปี วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯให้การต้อนรับ

ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว/ภาพ: อัจฉราภรณ์

ที่อยู่คณะ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482 e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การขอสิทธิบัตร

 
การยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
คำชี้แจงการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร
แบบคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ / อนุสิทธิบัตร

การยื่นจดลิขสิทธิ์

บทความเด่น....น่ารู้

- คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน
- เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

เกร็ดความรู้…IP

- ใคร? มีสิทธิ์ขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
- สร้างรายได้...จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
- สถิติข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์

 

 

ติดต่อเรา
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482 e-mail ams@kku.ac.th

Copy right © 2019 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ติดต่อ Webmaster : It_ams@xxx