เทคนิคการแพทย์ มข. ร่วมงาน Show and share ครั้งที่ 9

ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30-15.30 น. ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 9 “ WoW! &Happy KKU 2019” (The 9th KKU Show and Share) ณ บริเวณโถงอาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์