โครงการเตรียมความพร้อมและแสดงความยินดีบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการเตรียมความพร้อมและแสดงความยินดีบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์ – เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์

ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมhttps://drive.google.com/drive/folders/1R0QFZxkanpi_jFusA39LU8gJphcwH-Kg

 

ข่าว ฐะปะนีย์

ภาพ ฐะปะนีย์ /อัจฉราภรณ์/ ศุภกร