บุคลากร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 39ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์ มข.

ผศ.ดร. อมรรัตน์ จำเนียรทรง รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและพัฒนาบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 39ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 7.39 น. โดยมี รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ

ข่าว ฐะปะนีย์
ภาพ อัจฉราภรณ์