คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 41ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

            คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 41ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

            วันที่ 22 พฤศจิกายน  2562 เวลา 7.30 น.  รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบช่อดอกไม้​ พร้อมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ เนื่องในวันครบรอบ 41ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น      โดยมี รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ข่าว  ฐะปะนีย์

ภาพ กองสื่อสารฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.