“ชื่นชม ยินดี” นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับรางวัลจากการนำเสนองาน และการนำเสนอโปสเตอร์

“ชื่นชม ยินดี”

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับรางวัลจากการนำเสนองาน และการนำเสนอโปสเตอร์

ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference of the 40th Anniversary of AMS-KKU Foundation in Conjunction with the 4th Allied Health Sciences Symposium

ภายใต้หัวข้อ “Research and Innovations in Transformative and Translation Health Sciences” ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562

ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์

ซึ่งมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัล Oral Presentation Award

1. Best
1) MT : Mr. SONGPOL HOWHAN , Medical Science

2) NU : Mrs. PORNTIP PIMPUN, Adult Nursing

2. Good
1) PT OT ST : Miss THIWAPHON CHATPREM, Human Movement Sciences

รางวัล Poster Presentation Award
1. Best
1) MT : Mr. MOHAMED SHAHID, Medical Technology

2) PT OT ST : Mr. WEERASAK TAPANYA, Human Movement Sciences

2. Good
1) MT : Mr. TRIRAT NITROSESTEIN, Biomedical Science

2) PT OT ST : Miss ROONGNAPA INTARUK, Physical Therapy

3) PT OT ST : Miss ARISA SESPHENG, Exercise and Sport Sciences

4) NU : Miss KANNIKA RATTAWORN, Family Nursing Practitioner

โดยมี Mr.Kyung – yong Kim, HHC, จากประเทศเกาหลีใต้ (South Koria ) เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว

ข่าว/ภาพ อัจฉราภรณ์