คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค Sithan KKU Festival 2019

        คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค Sithan KKU Festival 2019
ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 นำโดย รศ.ดร.พัชรี  เจียรนัยกูร คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแห่ขบวนขันหมากเบ็ง พานบายศรี และเครื่องบูชาในงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค โดยเคลื่อนขบวนจากบริเวณด้านหน้าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก เข้าสู่มณฑลพิธีบริเวณพุทธศิลป์สถาน

 

- ภาพ อัจฉราภรณ์
- ข่าว ฐะปะนีย์