อบอุ่น สุขใจ คุณธรรม กิจกรรม “สัมมนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 15” ณ เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย

เมื่อวันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 โดยนางสาวธิดารัตน์ พิมพ์หล่อ ประธานโครงการ ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 15 ขึ้น  ณ เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 250 คน ประกอบด้วย คณาจารย์ ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่ฯ และนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 1-4

        ในการนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก รศ.ดร.โชติชนะ วิไลลักขณา อาจารย์อาวุโส เป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวให้โอวาท จากนั้นเป็นการละลายพฤติกรรมผ่านเกมส์ดาวินชี กิจกรรมตัวตนนักเทคนิคการแพทย์ ซึ่งจะเป็นการให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 และพี่กลุ่มปีที่ 4 ช่วยกันระดมความคิดเกี่ยวกับการทำงานของนักเทคนิคการแพทย์กับสายงานอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น นักเทคนิคการแพทย์กับนักวิจัย นักเทคนิคการแพทย์กับวิศวกรรม นักเทคนิคการแพทย์กับสังคม เป็นต้น หลังจากนั้นจะเป็นเกมส์ดิอาย ดวงตาปริศนา และต่อด้วยกิจกรรม XY โดยเป็นกิจกรรมที่สอดแทรกคุณธรรมในเรื่องของความซื่อสัตย์  โดยในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมบอกเล่าประสบการณ์การทำงานจากพี่ศิษย์เก่าถึงรุ่นน้องโดยในปีนี้มีพี่ศิษย์เก่าจิตอาสาที่มาเล่าประสบการณ์จากสายอาชีพที่หลากหลาย เช่น สายอาชีพที่ทำงานในโรงพยาบาลรัฐ เอกชน โรงพยาบาลทหาร นักขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ นิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งหลายๆท่านเป็นนักบริหารทั้งในระดับองค์ และระดับประเทศ เป็นต้น  ซึ่งทำให้นักศึกษาทุกชั้นปีมีความเข้าใจในสายอาชีพต่างๆเป็นอย่างมาก และยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานในอนาคตอันใกล้อีกด้วย และกิจกรรมสุดท้ายของวันในภาคค่ำเป็นการแสดงของแต่ละชั้นปี ซึ่งแต่ละชั้นปีได้ร่วมแรงร่วมใจกันคิดและฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี ทำให้แต่ละการแสดงเป็นที่น่าประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเป็นอย่างยิ่ง และปิดท้ายด้วยการแสดงพิเศษจากคณาอาจารย์ที่แสนอบอุ่นและสร้างพลังใจให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

        ในที่สองของกิจกรรม เริ่มต้นวันด้วยกิจกรรม walk rally จำนวน 9 ฐาน โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 18 กลุ่มที่ประกอบด้วยทุกชั้นปี ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีพี่กลุ่มที่จะคอยสร้างความสัมพันธ์ให้กับน้องๆ ทำให้ทุกคนได้รู้จักกันและสนิทกันมากขึ้น การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ นอกจากจะได้ความสนุกสนานจากการทำกิจกรรมต่างๆแล้วนั้น ผู้เข้าร่วมยังได้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างความสัมพันธ์อันดีไม่ว่าจะเป็นเพื่อน พี่ น้อง หรือพี่ศิษย์เก่า รวมทั้งคณาจารย์อีกด้วย

        คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอแสดงความชื่นชมกับกิจกรรมดีๆและสร้างสรรค์นี้ รวมถึงขอแสดงความขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่าทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมนี้ ทำให้เป็นกิจกรรมที่สมบูรณ์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างยิ่ง

 

ข่าว: ธิดารัตน์

ภาพ: นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4