บริการราคาพิเศษ จากสถานบริการสุขภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ มข.

สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ขอมอบบริการพิเศษ การสปามือ นวดเท้า บริการตรวจกายภาพเฉพาะจุด และบริการตรวจ body scan เพื่อเช็คสุขภาพให้แก่ทุกท่านในราคาพิเศษ!! ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ สถานบริการสุขภาพฯ คณะเทคนิคการแพทย์ มข.