ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความท้าทายในการดูแลผู้ที่มีภาวะหลังหลวม (Lumbar Instability : Challenging management)"

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความท้าทายในการดูแลผู้ที่มีภาวะหลังหลวม (Lumbar Instability : Challenging management)" วันที่  16-17 พฤษภาคม 2562   เวลา 8.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องประชุม สิริคุณากร 3  ชั้น 2  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดยศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆและสมรรถนะของมนุษย์ (BNOJPH) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

<<สมัครเข้าร่วมอบรม>>