รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปกิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคระเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น