รูปแบบการประดับตราสัญลักษณ์และธงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  รัฐบาลประกาศเชิญชวนร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562ตามอาคารบ้านเรือน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563

       สำหรับรูปแบบการประดับตราสัญลักษณ์ ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ภายนอกและภายในอาคารบ้านเรือน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ รัฐบาลได้กำหนดรูปแบบ 2 รูปแบบ ดังนี้