สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "การพัฒนางานบริการโลหิตประจำปี 2562"