4 ธันวาคม 2562 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น