17 ก.ค. 2563 ทำบุญเนื่องในวันครบรอบสถาปนาคณะฯ

17 ก.ค. 2563 ทำบุญเนื่องในวันครบรอบสถาปนาคณะฯ @ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1