ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 30ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการวิชาการ

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบช่อดอกไม้ เนื่องในวันครบรอบ 30ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการให้การต้อนรับ

ณ ห้องประชุมดุสิตตา ชั้น 5 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว/ภาพ: อัจฉราภรณ์