งาน "สานสัมพันธ์ ด้วยรักและขอบคุณ"2563

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน"สานสัมพันธ์ ด้วยรักและขอบคุณ "ในโอกาสวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 มีกิจกรรมงานเลี้ยงขอบคุณ จับฉลากของขวัญแก่บุคลากรทุกคน และจับรางวัลพิเศษ โดยรองศาสตราจารย์ ดร. พัชรี เจียรนัยกูร คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหารกล่าวอวยพรยินดีในวาระดิถีขึ้นปีใหม่แก่บุคลากร ณ ลานสนามบาสเก็ตบอล คณะเทคนิคการแพทย์