ผู้บริหารเทคนิคการแพทย์ มอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่2563บุคลากร

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี เจียรนัยกูร พร้อมผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ มอบของขวัญปีใหม่ให้กับ พนักงานทำความสะอาดและพนักงานรักษาความปลอดภัย คณะเทคนิคการแพทย์ ทุกคน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร