ต้านโควิดกับโครงการส่งเสริมสุขภาพทางกายภาพบำบัดเบื้องต้นแบบองค์รวมในชุมชน

ต้านโควิดกับโครงการส่งเสริมสุขภาพทางกายภาพบำบัดเบื้องต้นแบบองค์รวมในชุมชน

ลงพื้นที่บริการ ณ เทศบาลเมืองศิลา อ. เมือง จ.ขอนแก่น

        เมื่อวันศุกร์ที่ 21 และ 28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาโครงการส่งเสริมสุขภาพทางกายภาพบำบัดเบื้องต้นแบบองค์รวมในชุมชน ได้บริการ ณ พื้นที่ต้นแบบ ณ เทศบาล อ. เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อบริการชุมชนโดยมุ่งหวังให้ประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้ความรู้และทักษะทางกายภาพบำบัดเบื้องต้นแบบองค์รวม และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เป็นการนำองค์ความรู้จากการวิจัยไปประยุกต์เพื่อถ่ายทอดให้แก่ชุมชน เช่น ความรู้และการปฏิบัติตัวทางกายภาพบำบัดที่เหมาะสมกับภาวะปวดหลัง-เข่า ออฟฟิศซินโดรม การออกกำลังกายช่วงโควิด เป็นต้น ในการนี้ได้ลงพื้นที่ 2 ครั้ง มีผู้สนใจเข้าร่วมมากกว่า 70 คน โดยมี วิทยากร อาจารย์วรวรรณ คำฤาชา ผศ. รวยริน ชนาวิรัตน์ และผศ. พิศมัย มะลิลา เป็นหัวหน้าโครงการ กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น