โครงการ “สนับสนุนการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะ 2

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และคณะ จากสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด ให้การต้อนรับวิทยากรจาก โครงการ “สนับสนุนการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะ 2 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการทำงานในด้านให้บริการนวดไทยแบบสไตล์อิสาน” โดยมี รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ เป็นผู้ประสานงานโครงการ
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์
ข่าว/ภาพ : อัจฉราภรณ์ แสนทองคำ
ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และสถานที่ในร่ม