ร่วมกันรับฟังข้อสรุปการดำเนินงานโครงการ "การจ้างงานนักกายภาพบำบัดรูปแบบ Outsource Community Physical Therapists”

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์และคณะ ให้การต้อนรับ
นายแพทย์อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร ผอ.รพ.อุบลรัตน์ และ นายแพทย์วิชัย อัศวภาคย์ ผอ.รพ.น้ำพอง
ร่วมกันรับฟังข้อสรุปการดำเนินงานโครงการ "การจ้างงานนักกายภาพบำบัดรูปแบบ Outsource Community Physical Therapists” โดยมี รศ.ดร.น้อมจิตต์ นวลเนตร์ เป็นผู้ประสานงานโครงการ
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์
ข่าว/ภาพ : อัจฉราภรณ์ แสนทองคำ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+3