อธิการบดี นำผู้บริหาร มข. เข้าเยี่ยมและพบปะผู้บริหารและบุคลากรคณะเทคนิค​การแพทย์​

เพื่อรับฟังนโยบายและให้ข้อคิดเห็นในการบริหารคณะ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในวิกฤติการณ์โควิด-19 การทำวิจัย และการบริการวิชาการ

วันนี้ (21 เมษายน 2563) รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมและพบปะผู้บริหารและบุคลากรคณะบริหารเทคนิคการแพทย์ เพื่อรับฟังนโยบายและให้ข้อคิดเห็นทั้งเสนอแนะในการบริหารองค์กรทั้งคณะ และสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์​และกายภาพ​บําบัด​ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในวิกฤติการณ์โควิด-19 การทำวิจัย และการบริการวิชาการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคน​ิคการแพทย์​ และผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับ ณ
ห้องประชุมสำนักงาน​คณบดี​ ชั้น2 อาคาร2 AMS มข.

ทั้งนี้อธิการบดี ได้ให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาทุกคน ให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกันให้ได้โดยเร็วที่สุด

ข่าว: อัจฉราภรณ์​
ภาพ: จิราวุฒิ