ร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตร ภาคอีสาน 2563

วันที่ 24 ม.ค.2563 เวลา 09.00 น. นายเสกสิทธิ์ สังคีรี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะ เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตร ภาคอีสาน ประจำปี 2563 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว /ภาพ ฐะปะนีย์