ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับรางวัลในงาน "คืนสู่เหย้า เรารัก มข.

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 19.00 น. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และสมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ร่วมแสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้แก่ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับรางวัลต่างๆ ในงาน "คืนสู่เหย้า เรารัก มข." ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทนพญ.นันทรัตน์ โฆมานะสิน
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ ปี 2562
2. ดร.ทนพ.ณัฐปคัลภ์ สันวิจิตร มข. รุ่นที่ 37
รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยลัยขอนแก่น ปี 2562
3. กภ.อาทิตยา ชมภูนิมิต มข. รุ่นที่ 37
รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยลัยขอนแก่น ปี 2562

ข่าว/ภาพ: ฐะปะนีย์