จัดบรรยายพิเศษ ประกันสังคมมาตรา 40

ในวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ประกันสังคมมาตรา 40 แก่บุคลากรในคณะฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณปุณณภา พงศ์ลภัส หัวหน้าส่วนงานเงินสมทบและการตรวจสอบ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดขอนแก่น เป้นวิทยากรบรรยายดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะบดีชั้น 2

ข่าว ฐะปะนีย์
ภาพ อัจฉราภรณ์