มอบทุนการศึกษา “ทุนโอสถสภา”

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้จัด พิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนโอสถสภา” โดยมีรศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และผศ.ดร.พลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมอบทุนให้นักศึกษาสาขากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2 จำนวน 3 คน คนละ 40,000 บาท (ทุนต่อเนื่อง) ณ สำนักงานคณบดี อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางคณะฯ ขอขอบพระคุณ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) มา ณ โอกาสนี้
ข่าว/ภาพ: อัจฉราภรณ์ แสนทองคำ

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน