ประธานสภาพนักงาน มข. และคณะ ร่วมแสดงความยินดีตำแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์
ประธานสภาพนักงาน มข. และคณะ ที่มาแสดงความยินดีพร้อมมอบช่อดอกไม้ในวาระดำรงตำแหน่งคณบดี
ข่าว/ภาพ : อัจฉราภรณ์ แสนทองคำ