ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย

 

    ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ที่ 17/2563 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติ มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)   เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย  สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น