คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มข ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.รพ.ศรีนครินทร์

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์และคณะ พร้อมด้วย ผศ.ปาริชาต บุตรวงค์ ผู้จัดการศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าแสดงความยินดีและพบปะหารือกับ รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์

ภาพ/ข่าว: อัจฉราภรณ์