เปิดให้บริการ 1 พฤษภาคม 2563

"ประกาศสถานบริการสุขภาพฯ เปิดให้บริการ
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

- ห้องปฏิบัติการชุมชน โทร.043-202081 หรือ 089-4214384
- คลินิกกายภาพบำบัด(ยกเว้นนวดแผนไทย) โทร. 043-202080 หรือ 080-0599171

(กรุณาโทรจองคิวล่วงหน้า)"