ผ้าป่าเพื่อสร้างอาคารสโมสรฯ

ผ้าป่าเพื่อสร้างอาคารสโมสรฯ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ