โครงการค่ายส่งเสริมนักเรียนเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564

คณะเทคนิคการแพทย์ มข .จัดโครงการค่ายส่งเสริมนักเรียนเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564
เมื่อวันที่ 14-15 พ.ย. 2563 ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ มข .จัดโครงการค่ายส่งเสริมนักเรียนเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนเข้าร่วม 2 สาขา ดังนี้ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 120 คน สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน 58 คน ซึ่งเป็นนักเรียนจากทั่วประเทศ ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และรุ่นพี่คณะเทคนิคการแพทย์ มข. อย่างอบอุ่น ทั้งนี้ทางค่ายได้จัดกิจกรรมไว้ต้อนรับน้องๆ อย่างเนืองแน่น
ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์ –เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ชั้น 8 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มข.