คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มข. และคณะผู้บริหาร มาแสดงความยินดี

วันที่ 6 ต.ค. 2563 รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มข. พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มข. และคณะผู้บริหาร ที่มาแสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคาร2 คณะเทคนิคการแพทย์ มข.
ในภาพอาจจะมี 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม