ร่วมพิธีมุทิตาจิตและบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 30 ก.ย. 2563 นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีมุทิตาจิตและบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มข.
ข่าว/ภาพ: อัจฉราภรณ์