เทคนิคการแพทย์ มข. จัดโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) ประจำปี 2563

ในวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มข. ได้จัดโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีชั้น 2 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุรีพันธ์ เสนานุช ผู้เชี่ยวชาญส่วนวิจัยการจัดการองค์กร สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นวิทยากรโครงการ

ข่าว ฐะปะนีย์

ภาพ อัจฉราภรณ์