ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง“กายภาพบำบัดในภาวะคอเสื่อม; Maitland concept”

ศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ และสมรรถนะของมนุษย์ (BNOJPH) คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง“กายภาพบำบัดในภาวะคอเสื่อม; Maitland concept”   “Physical Therapy in Cervical Spondylosis; Maitland concept”   ในวันที่   16 ตุลาคม 2562  เวลา 8.00 -17.30 น.  และวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00 – 12.00 น. จำนวน 2 วัน  ในวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2562  ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3  ชั้น 2  อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

<<รายละเอียด>>

<<สมัคร Online>>

<<สมัคร กรอกใบสมัคร.docx>>

<<โครงการ.pdf>>

<<ประชาสัมพันธ์>>