ขอเรียนเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง “กายภาพบำบัดในภาวะหลังหลวม” “Physical Therapy in Lumbar Instability”

ศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ และสมรรถนะของมนุษย์ (BNOJPH) คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง “กายภาพบำบัดในภาวะหลังหลวม” “Physical  Therapy in Lumbar Instability” ในวันที่    17 ตุลาคม 2562  เวลา 13.00 – 17.00 น. และวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 8.15 – 17.00 น. จำนวน 2 วัน ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3  ชั้น 2  อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

<<รายละเอียด>>

<<สมัคร Online>>

<<สมัคร กรอกข้อมูล.docx>>

<<โครงการ.pdf>>

<<ประชาสัมพันธ์.pdf>>