“ขอเชิญตรวจสุขภาพภาพฟรี!! โดยห้องปฏิบัติการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”

“ขอเชิญตรวจสุขภาพภาพฟรี!! โดยห้องปฏิบัติการชุมชน

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญชวนทุกท่าน ตรวจสุขภาพประจำปี [ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย]

เพียง 50 ท่าน ที่ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น AMS App บนสมาร์ทโฟนของท่าน

ภายในวันที่ 9-10 มีนาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบสิทธิ์!!

(เริ่มนับสิทธิ์แรกในวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป)

👉ios: https://apps.apple.com/us/app/ams-app/id1476488744?ls=1

👉Android: https://play.google.com/store/apps/details…

คู่มือการใช้งานแอพพลิเคชั่น: https://drive.google.com/file/d/18no3XbaL2E6y24WCaeDFBvGq_pwshFRm/view?usp=sharing

 

ท่านจะได้รับการตรวจสุขภาพในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-10.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรายการดังนี้

1.ตรวจวัดความดันโลหิต

2.ตรวจอุจจาระ-ปัสสาวะ                   

3.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

4.ตรวจการทำงานของไต

5.ตรวจน้ำตาลในเลือด 

6.ตรวจการทำงานของตับ

7.ตรวจไขมันคลอเรสเตอรอล/ไตรกลีเซอร์ไรด์

8.ตรวจความผิดปกติของโรคเก๊าท์

9.ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ โดยแพทย์วิชาชีพ

 

สถานที่ตั้ง: ห้องปฏิบัติการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝั่งตรงข้ามคณะฯ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: 043-202081, 089-421-4384