ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อ กลุ่มเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น