หนังสือขออนุญาให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีประราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2562