เทคนิคการแพทย์ มข. จัดพิธี “มอบเสื้อกราวน์ให้น้อง รับปี 2 สู่วิชาชีพ”

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดพิธี “มอบเสื้อกราวน์ให้น้อง รับปี 2 สู่วิชาชีพ” ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์ เตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ในพิธีดังกล่าวมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาจำนวน 19 ทุน และรับมอบทุนจากผู้มีจิตศรัทธาจำนวน 5 ทุน รับเงินและหนังสือบริจาคจำนวน 2 รายการ

ข่าว/ภาพ: ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์