โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี 2564

📣📣📣ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สนใจเข้าอบรม 📣📣📣

  1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี 2564

ระหว่างวันที่ 17-22 พฤษภาคม 2564 สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ปฏิบัติงานด้านการบริการโลหิต ค่าลงทะเบียนคนละ 6,000 บาท

สถานที่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หากสนใจ อย่าลืม ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 

รายละเอียดโครงการสามารถดาวน์โหลดที่นี่ https://kku.world/0pfuw