ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบปฏิบัติ (ทดสอบสอน) มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบปฏิบัติ (ทดสอบสอน) มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)  ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น