"ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและอบรมระยะสั้น สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564"

"ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและอบรมระยะสั้น สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564"
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่:
ติดต่อสอบถามที่:
งานบริการวิชาการ สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คุณประกายกาณ์ ชูศร
ID Line: @047vzbgj
โทร. 061-6942952 หรือ 043-202085 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "