การบริการตรวจสุขภาพ ณ ห้องปฏิบัติการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มข.

"การบริการตรวจสุขภาพ โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
พบแพทย์ทุกวันอังคาร
เริ่ม 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
เวลา 08.00-12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มข.
การบริการ
-ตรวจสุขภาพทั่วไป
-ตรวจุสุขภาพประจำปี
-กายภาพบำบัด
-นวดไทย
-สั่งยา
***สามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายข้าราชการและสวัสดิการใบเหลือง มข***
สอบถามเพิ่มเติม
ห้องปฏิบัติการชุมชน มข.
โทร. 043-202081, 089-4214384"
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และแว่นกันแดด, ข้อความพูดว่า "ประชาสัมพันธ์อาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทุกท่าน บริการตรวจสุขภาพ จากแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น พบแพทย์ ทุกวันอังคาร เริ่ม 1ก.ย. เป็นต้นไป 08.30-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการชุมชน ตรงข้ามตึกเรียนคณะเทคนิคการแพทย์ มข การบริการ ตรวจสุขภาพประจำปี นวดไทย กายภาพบำบัด สั่งจ่ายยา "" สอบถามเพิ่มเติม ห้องปฏิบัติการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4320- มือถือ 08-9421-4384 Email: amskku.lab@gmail.com"