ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศประจำปี 2563

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ ในโอกาสเข้ารับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศประจำปี 2563 จากมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ที่ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งท่าน ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ เป็นนักเทคนิคการแพทย์ท่านแรกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้
 
ข่าว ฐะปะนีย์