ผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะเทคนิค​การแพทย์​ มหา​วิทยาลัย​ขอนแก่น​ ประจำปี 2563

ประกาศคณะเทคนิค​การแพทย์​ ฉบับที่ 21/2563
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะเทคนิค​การแพทย์​ มหา​วิทยาลัย​ขอนแก่น​ ประจำปี 2563
ทางคณะฯ ขอแสดงความยินดี​เป็นอย่างยิ่งกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน
ในภาพอาจจะมี ข้อความ