มอบใบประกาศเกียรติบัตรขอบคุณร้านค้าที่สนับสนุนทุน อาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นำโดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผศ.ดร.พลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นเกียรติมอบใบประกาศเกียรติบัตรขอบคุณร้านค้าที่สนับสนุนทุน อาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีร้านค้าดังต่อไปนี้
ร้านน้องใหม่ ร้านครัวไชโย ร้านขนมหวานป้าฉิน ร้านกาแฟหอมหวน ร้านคูณ ร้านปุ๋ยผลไม้ ทางคณะฯ ขอให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขสวัสดิ์และเจริญก้าวหน้าสืบไป
ข่าว/ภาพ: อัจฉราภรณ์ แสนทองคำ