มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้น้อง รับปี 2 สู่วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้น้อง รับปี 2 สู่วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานในพิธีและกล่าวแสดงความยินดี ซึ่งมีศิษย์เก่าดีเด่นจำนวน 10 ท่าน นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน 190 คน

ภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SH8QxxvJpKhxmM47hFRlofEfSsmUFluh

Check Also

ณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ ‘การสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาชุมชน’ ‘Sustainability for All’ และการแสดงผลงานจากโครงการ ‘มหาวิทยาลัยสู่ตำบล’ (U2T)

ระหว่างวันที่ 1 …