รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค. – 7 ธ.ค. 2564

รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค. – 7 ธ.ค. 2564

สามารถสมัครได้ที่ https://kku.world/f1lsf

Check Also

กำหนดการเตรียมความพร้อมและแสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2564